Algemene voorwaarden

 • Inschrijving en betaling
  Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier. De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld is ontvangen en u bij de eerste 144 betalende deelnemers zit. Betaling geschiedt door een overboeking door u via de bank (dus niet contant betalen!).

 • Afmelden/restitutie
  Als een deelnemer afziet van deelname moet dit gemeld worden bij het stafhoofd van de PLUS Voetbaldagen. Als we een vervanger hebben, zal het inschrijfgeld worden terugbetaald.

 • Instructies en gedragsregels
  De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van de PLUS Voetbaldagen, ter bevordering van een goed verloop van het evenement. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke de PLUS Voetbaldagen en de organisatie Sports & School hanteren. Een deelnemer die medewerkers van, of overige deelnemers aan de PLUS Voetbaldagen hinder of overlast bezorgt, kan door de organisatie van (voortzetting van) het evenement worden uitgesloten.
   
 • Aansprakelijkheid
  De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor PLUS Voetbaldagen en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels inbegrepen - van de deelnemer. PLUS Voetbaldagen is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers. Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. PLUS Voetbaldagen aanvaardt - behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van PLUS Voetbaldagen - geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van PLUS Voetbaldagen, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

 • Gevonden voorwerpen
  Gevonden voorwerpen worden na afloop van het evenement nog zeven dagen door Sports & School bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Sports & School gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

 • Foto’s/video’s
  Tijdens het evenement worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van PLUS Voetbaldagen promotiemateriaal. Mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit vóór aanvang van het evenement kenbaar te maken.
Sponsoren